top of page

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding voor jongeren/studenten/(jong)volwassenen die hoogsensitief en/of hoogbegaafd zijn.

 

De studiebegeleiding richt zich niet enkel op het aanleren van studiemethoden. Als hoogsensitief persoon en als hoogsensitief & hoogbegaafd persoon leer je anders. Het is belangrijk om hier voldoende bij stil te staan. Het heeft geen zin om te focussen op 'leren leren' als bijvoorbeeld jouw intrinsieke motivatie om te leren zoek is geraakt of als je bijvoorbeeld de overtuiging hebt dat 'leren niet voor jou is weggelegd' ('ik ben te dom', 'ik kan dat niet'). Schoolmoeheid, faalangst, over- of onderprikkeling, uitstelgedrag, onvoldoende inzichten in copingmechanismen bij stress, een ongepaste leercontext, ... zijn voorbeelden van onderliggende oorzaken waarom even 'vlug' een techniek 'leren leren' aanleren bij jou niet zal werken om beter te kunnen leren. 

 

Het eerste en grootste deel van de begeleiding richt zich daarom op het verkennen van jouw mindset, jouw manier van (bijvoorbeeld beelddenkend) leren en jouw noden in een leer- en/of werkomgeving. Presteer jij onder of presteer jij over jouw grenzen heen? Een plantje kan maar groeien als er aan de voorwaarden is voldaan om te kunnen groeien (voldoende zonlicht, water, ...). 

 

Het tweede deel van de begeleiding focust op jouw studiemethode. Hiertoe maken we gebruik van verschillende modellen: de Taxonomie van Bloom, het Delphi-model, de Meervoudige Intelligentie theorie van Gardner, de Denkprofielen van Sternberg, ... Met de bedoeling om jouw sterktes op vlak van leren en leermethodes in de verf te zetten, te ervaren en uit te proberen. Het ene plantje bloeit meer open op zandgrond, het andere plantje groeit beter in een drassige ondergrond. 

-> Hiervoor kan je terecht bij Emily Debaillie.

Studiebegeleiding voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar.

 

Studeren is een complex gegeven, er komt heel wat bij kijken.

Daarom gaan we samen op zoek waar je tegen aanloopt bij het studeren. We zoeken stap voor stap richting een studiemethode die bij jou past en werkt.

 

De executieve functies, met name plannen, organiseren doelgericht doorzettingsvermogen, cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen, timemanagement, volgehouden aandacht, spelen een belangrijke rol bij alle opdrachten die we moeten uitvoeren.

Dus ook bij het studeren. Daarom staan we ook bij deze executieve functies stil en maken een plan van aanpak op.

Hiervoor kan je terecht bij Liesbeth Allossery.

gemeenschaps tuin

Tuintherapie

Tuintherapie richt zich op de groei van mensen. De gezondheid en het welzijn van de cliënt is het hoofddoel en natuur en planten vormen hiertoe een middel.
De focus ligt op het maximaliseren van het sociaal, cognitief, fysiek of psychologisch functioneren en het verbeteren van het algemeen welzijn en de gezondheid.

Katrien Danneels_edited.jpg

Katrien Danneels

Het team

bottom of page