top of page
thumbnail_Foto kleur 2_edited.jpg

Emily Debaillie

Klinisch orthopedagoog

Integratief psychotherapeut 

Expert hoogbegaafdheid

Expert beelddenken

Expert hoogsensitiviteit

High Sensitive Person coach

Jongeren, jongvolwassenen, volwassenen, studenten

Specialisatie hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit 

0493/ 97 01 60

sinneliv Veldegem

"Geen weg terug, wel een terug naar de weg."

Mijn werkaanpak en focus

Mijn werkaanpak typeert zich door contextueel en verbindend werken, sensitieve ondersteuning met oog voor het creëren van een veilige leeromgeving, creativiteit en gevoel voor humor.

Mijn focus in de begeleiding ligt niet op ‘het verbeteren’ of ‘het veranderen’ van wie jij bent, maar wel op het vertalen en het versterken van jouw communicatie, inzichten en vaardigheden.

Het is niet de bedoeling om jou ‘hét juiste antwoord’ aan te reiken, maar wel om samen ‘jouw antwoord’ en ‘jouw weg’ te vinden. Soms valt het te zwaar om jouw weg alleen te vervolgen of ben je jouw weg kwijt. Omdat vanuit jouw beleving en/of ervaring je innerlijke kompas ontbreekt of gebroken is. Ik ondersteun jou om jouw eigen kompas terug te vinden, het te leren voelen, het (anders) te leren te gebruiken en het zelf te leren helen wanneer nodig. De focus ligt op samen leren en groeien.

We gaan samen op weg om terug (meer) verbinding en (meer) vrijheid te creëren. Er is geen weg terug, maar er is altijd een terug naar de weg. Een weg die nu bij jou past, bij wie jij bent, en bij wat jij nu nodig hebt. Ik ondersteun jou om die weg te vinden. Zodat het terug mogelijk is om uit te vliegen en zelf jouw richting en jouw weg te vervolgen. 

Mijn aanbod

In praktijk sinneliv bied ik psycho-educatie, (psycho)therapie, studiebegeleiding en opvoedingsondersteuning aan. Ik werk graag samen met hoogsensitieve en/of hoogbegaafde personen vanaf 12 jaar.

Wat betreft psycho-educatie kan ik je informatie en advies geven over de thema’s hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, narcisme, (anders) studeren en beelddenken. Psycho-educatie kan samengaan met therapie. In de therapie gaan we meer verdiepend werken.  

De psychotherapie is integratief; het gaat om een combinatie van technieken gebaseerd op verschillende (wetenschappelijke) theorieën. Daarbij bied ik creatieve therapie, aandachttherapie, innerlijke kind therapie en lichaamswerk aan. Het aanbod stem ik af op wie jij bent als persoon, op jouw hulpvragen en op jouw leertempo en leerwijze.

De studiebegeleiding geef ik aan jongeren, studenten of (jong)volwassenen die hoogsensitief en/of hoogbegaafd zijn. Deze richt zich niet enkel op het aanleren van studiemethoden. Het eerste en grootste deel van de begeleiding richt zich op het verkennen van jouw mindset, jouw manier van (beelddenkend) leren en jouw noden in een leer- en/of werkomgeving. Een plantje kan maar groeien als er aan de voorwaarden is voldaan om te kunnen groeien (voldoende zonlicht, water, ...).

De opvoedingsondersteuning richt zich tot ouders van hoogsensitieve en/of hoogbegaafde kinderen, jongeren en studenten. Ik ondersteun jou graag in de zoektocht naar het begrijpen, het ondersteunen en het benaderen van jouw kind opdat het (terug) optimaal kan groeien en leren.  

Mijn ervaring & passie

Ik ben gedreven om mijn ondersteuningsaanbod steeds verder te verfijnen door middel van continue bijscholing, diepgaande zelfreflectie en diverse werkervaringen. Mijn werkervaring deed ik op met mijn masteronderzoek, vrijwilligerswerk, het organiseren van yoga- en creatieve kampen en het spreken op symposia, verschillende schoolcontexten, studiebegeleidingsdiensten, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en bij sinneliv. Ook put ik uit mijn eigen levenservaringen als hoogsensitief en hoogbegaafd persoon.

Het verbindende element doorheen mijn studies en werk is mijn passie om, wat hoogsensitieve en/of hoogbegaafde personen en hun omgeving als een probleem ervaren, te helpen vertalen naar uitdagingen, groeikansen en talenten.

Master klinische orthopedagogie, Universiteit Gent (5 jaar)

Postgraduaat psychodiagnostiek, Hogeschool Thomas More (2 jaar)

Postgraduaat integratieve psychotherapie, AIHP (4 jaar, i.o.)

Creatieve therapie- specialisatiejaar aandachtstherapie, Arteveldehogeschool Balans (1 jaar)

Creatieve therapie- specialisatiejaar beeldende therapie, Arteveldehogeschool Balans (1 jaar)

Wandeltherapeute, Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (AIHP)

Expert Beelddenken, Instituut Kind In Beeld, Nederland, (1jaar)

Verdiepingsopleiding hoogbegaafheid, Hoogbloeier Gifted Academy

Expert Hoogbegaafdheid, Hoogbloeier Gifted Academy (1 jaar)

Kindertolk, Trainingsbureau Zienderogen Beter door Janita Venema (1 jaar)

HSP coach, Kenniscentrum Open Mind

Integrale coach, Kenniscentrum Open Mind

Rouw- en verliescoach, Kenniscentrum Open Mind

Stress- en trauma deskundige, Kenniscentrum Open Mind

Narcisme coach, Kenniscentrum Open Mind

Vedic Art teacher, Tinne Cuyvers

Vedic Art Teacher for kids and family, Maryse Alen

Erkenning en visumnummer klinisch orthopedagoge: 318191

Registratienummer Vereniging Voor Orthopedagogen: VVO201818888

Ondernemingsnummer: 0677.599.834

bottom of page