top of page
Liesbeth Allossery_edited_edited.jpg

Liesbeth Allossery

Klinisch orthopedagoog

Expert hoogbegaafdheid

Kinderen, jongeren, studenten - specialisatie hoogbegaafdheid

0472/63 50 96

sinneliv Aartrijke, Veldegem en Brugge

"Een gelukkig kind is een absolute must."

Ik ben Liesbeth en ben van opleiding master in de pedagogische wetenschappen, optie klinische orthopedagogiek. Ik heb ondertussen reeds 15 jaar ervaring binnen het onderwijsveld.
Kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsvoorsprong kwamen de laatstejaren steeds meer en meer op mijn pad. Het is voor scholen, jongeren en hun ouders vaak een hele zoektocht met heel wat obstakels. Ik wil graag samen met jullie het verschil maken en samen op pad gaan. Ik ben van mening dat er op dit moment nog te weinig hulpverleners zijn die zich in vdit domein specialiseerden. Vandaar mijn keuze om mij hierin te verdiepen.
Hoogbegaafdheid moet nog meer erkend worden. Een begeleiding op maat zowel thuis als op school is een absolute noodzaak om deze kinderen en hun gezinnen de maximale ontwikkelingskansen te bieden. Want een gelukkig kind of jongere is eenabsolute must.
Naast hoogbegaafdheid, kunnen jullie nog voor andere zaken bij mij terecht.
Hieronder een opsomming van het aanbod. Ik kijk ernaar uit om met jullie kennis te maken!

 

Aanbod:


Thema: Intelligentieonderzoek ifv hoogbegaafdheid of ifv terugbetaling logopedie


Thema: (vermoeden van ) of reeds vastgestelde hoogbegaafdheid
- Belevingsonderzoek
- Individuele begeleiding van kinderen en jongeren
o Mindsettraining (fixie en growie)
o Faalangsttraining
o Inzicht in eigen talenten en sterktes
o Psycho-educatie van hoogbegaafdheid
o Hoe sociale contacten leggen?
o Hoe omgaan met het anders-zijn, zich niet begrepen en/of eenzaam
voelen?
o Hoe omgaan met boosheid en frustraties?
o Hoe omgaan met het perfectionisme en de lat bij zichzelf en
anderen hoog leggen?
o Executieve functies/leren leren : stil staan bij de gebruikte
leerstrategieën, welke executieve functies zijn sterk, welke zwak?
o Hooggevoeligheid
- Ondersteuning gezin: het opvoeden van een hoogbegaafd kind is geen
evidentie. Vaak hebben deze kinderen ook een sterke eigen wil. Samen
gaan we op pad en bekijken we wat cognitief sterk inhoudt, wat de invulling
van deze kenmerken voor jullie kind betekent en gaan we op zoek naar
handvaten voor de opvoeding van jullie kind. We gaan samen op zoek
naar een aanpak op maat.

 

Thema: Hoogsensitiviteit
- Onderzoek: Opmaken sensorisch profiel: dmv vragenlijsten en gesprekken
nagaan hoe kinderen sensorische informatie verwerken in alledaagse
situaties.
- Begeleiding kind, jongere en/of gezin
o Psycho-educatie
o Opvoedingsondersteuning: hoe omgaan met een hoogsensitief kind?
 Thema: Faalangst
o Faalangsttraining
 Thema studiebegeleiding
o Leren leren
o Executieve functies


Thema: Algemene opvoedingsvragen bij kinderen

Master klinische orthopedagogie, Universiteit Gent (2007)

Verdiepingsopleiding hoogbegaafdheid Hoogbloeier (2021)

Opleiding hoe kan je als ouder en leerkracht omgaan met hoogbegaafdheid?, the gifted network, (2022)

Opleiding verrijken in het lager onderwijs en verrijken in het kleuter onderwijs, Hoogbloeier, (2021)

Opleiding coaching bij hoogbegaafdheid, (2022)

Talentgericht opvoeden van hoogbegaafde kinderen, Exentra (2023)

Opleiding speltherapie, NHA (2023)

Opleiding kindertherapie Tine Martens (2022)

Opleiding intelligentiediagnostiek bij hoogbegaafdheid Pearson academy(2022)

Opleiding leren leren specialist, coaching en counseling (2022)

Opleiding handelingsgericht samenwerken, Gent, (2022)

Opleiding studiecoaching, training tieners efficiënt leren plannen, (2022)

Opleiding leercoach, vonk en visie (2021)

Opleiding executieve functies (2021)

Proeftuinproject executieve functies en Sociaal-emotioneel leren t2021)

Basismodule WISC-V, Pearson Academy, (2021)

WPPSI-IV NL basistraining afname en scoring, Pearson Academy (2022)

Erkenning en visumnummer klinisch orthopedagoge: 377050

Registratienummer Vereniging voor Orthopedagogen: 

bottom of page