top of page

Aanbod jongeren

psychotherapie

ondersteuning ouders
 

GEZINSTHERAPIE

Onderzoek hoogbegaafdheid

Intelligentieonderzoek
(ook mogelijk voor
aanvraag logopediE)

STUDIEBEGELEIDING

bottom of page